Bergen Toen en Nu

Terug naar overzicht / Vorige / Volgende

Fam. Zegers (Kantoor Boerenleenbank)
   Meester Zegers-Beckers

Boerenleenbank: Deze bank werd in 1909 met 38 leden opgericht. Sjang Roeffen werd de voorzitter.Bestuursleden: Louis Peeters (van de Spieker), Sjang Joosten, J. van de Berg (hoofd van de school).Kassier werd Meester Zeegers. Raad van toezicht werden J van Douveren en W.Verhoeven.  De eerste vestigingen van de toenmalige boerenleenbanken waren bij de kassiers thuis. Ging het Kassierschap over dan verhuisde ook de bank. Van Meester Zeegers verhuisde de bank later naar Lei Verhoeven aan de Rijksweg.Het werkgebied werd toen omschreven als de "Rooms  Katholieke parochie Bergen en den uithoek  De Kamp onder Well" De doelstelling was het behartigen en verbeteren van de stoffelijke en zedelijke toestand van haar leden.In 1934 ging de boerenleenbank ook de Fanfare subsidiëren.Vele documenten zijn tijdens de tweede wereldoorlog verloren gegaan. Uit nog voorhanden zijnde geschriften blijkt b.v. dat o.a. de Geitenfokvereniging gesponserd werd. Het heeft niet mogen baten.

66B Zeegersa Meester Zeegers

Meester Zeegers