Historie en Toekomst

Voorgeschiedenis Bergen Toen en Nu  

Website 2012-2022

Ben Giesen en Nellie de Best, beiden vrijwilliger bij de computer Club zijn in 2012 samen gestart met Bergen Toen en Nu. Ze kregen volop ondersteuning van de KBO. Ben had samen met zijn broer Teng als rasechte en bekende Bergenaren in de loop der jaren heel veel materiaal verzameld. Zij wilden dit graag met anderen delen zodat het bewaard zou blijven. Ze hadden al jaren een bepaald beeld hoe e.e.a. te tonen. Op een plattegrond moest je de woonlocaties, namen en foto’s kunnen vinden van de oorspronkelijke bewoners van de Parochie Bergen. Google Maps en Google Earth waren hun grote voorbeelden. Met hulp van Nellie’s zoon konden ze In 2013 de website met zgn. imagemaps op die manier opstarten. Ben tekende alle oude wegen in en plaatste de blokjes op de juiste locatie op de kaarten.
Nellie implementeerde dat verder in de website. Bens broer Teng, helaas inmiddels overleden, zat dagelijks in de archieven om gegevens te verzamelen over de woonlocaties. Dit was zonder meer zijn levenswerk. Teng was hier tot kort voor zijn dood mee bezig. Aan materiaal hadden ze geen gebrek, al wilde ze altijd meer.
Geleidelijk bleek de gekozen weergave minder gebruiksvriendelijk. Het gebruik van pc en laptop liep terug en op tablet en mobiel was het minder handig.
We zullen de oude website voorlopig eveneens online houden. Deze wordt echter niet meer geupdated. Via deze link gaat u naar de oude versie

Op 7 april 2022 stappen we daarom over op een andere weergave welke voor alle apparaten geschikt is. Hiervoor zal de website worden omgebouwd.

Werkgroep

Na flink lobbyen kregen we uitbreiding van het werkgroepje met o.a. Hay Valckx. Hay heeft erg veel materiaal aangeleverd en zo konden we ook enkele activiteiten ontplooien. De eerste presentatie en tentoonstelling was in het voormalige pand van Bakker Arts in december 2014. Het werd een overweldigend succes. Tijdens de 70-jarige bevrijding in 2015 hebben we samen met de andere archieven in de gemeente Bergen een tentoonstelling in de Blokhut “het Degensven” georganiseerd. Tijdens de opening van Mosaique in april 2015 hebben we ook weer deelgenomen aan een tentoonstelling met de andere archieven. De groep dunde helaas uit vanwege verhuizingen en tijdgebrek. In de loop der jaren hebben we toch weer aanvulling gekregen. In 2019 bestaat de werkgroep uit 6 personen. Piet Ponjee (voorzitter), Ger Mooren (secretaris), Ben Giesen, Nellie de Best, Jo Nikkessen en Wim Frederix.

Onze grootste wens was een eigen ruimte om materialen centraal op te slaan,  zodat alles behouden blijft. Toen Bianca Jans in het gemeentehuis de prijsvraag won voor de exploitatie van de Mariaschool, heeft Nellie direct aan Bianca gevraagd of Bergen Toen en Nu daar een plekje kon krijgen. Bianca was meteen enthousiast. "Zeker", was haar antwoord “historie in historie, dat zou wel heel leuk zijn.”

Juli 2020

De gehele werkgroep is vervolgens gaan kijken in Well bij de collega’s om te zien hoe zij e.e.a. hebben aangepakt. We kregen daar volop medewerking en veel tips. Er werd een archiefkast gekocht van de 1e sponsorbijdrage en gestart met de archivering bij Ben Giesen in de kelder. In oktober hoopte we alles zover klaar te hebben zodat er gestart kan worden in de Mariaschool.  We kregen daar een plekje in "de Huiskamer van Maria"  Helaas gooide corona roet in het eten. 

Februari 2022

Eindelijk kunnen de plannen werkelijkheid worden. Elke donderdag is er een inloopmiddagmiddag , waar iedereen welkom is om ter plekke foto’s of andere documenten in te kijken of te laten scannen voor op de website. Een of meerdere leden van de werkgroep zullen dan aanwezig zijn om mensen te woord te staan of te helpen om e.e.a. te bekijken. Verder zullen er elke 2 maanden presentaties worden verzorgd of kan men films of foto's bekijken op een groot scherm. Uiteraard hopen we op INKOMSTEN om alle plannen te kunnen realiseren!

Draagt u Bergen Toen en Nu een warm hart toe en wilt u vriend worden en ons financieel ondersteunen dan kan dat via: 

NL98 RBRB 8835 7531 98 ten name van Stichting Bergen Toen en Nu.

Zoeken