Bergen Toen en Nu

Historie en Toekomst

Voorgeschiedenis Bergen Toen en Nu  

Ben Giesen en Nellie de Best beiden vrijwilliger bij de computer Club zijn in 2012 samen gestart met Bergen Toen en Nu. Ze kregen volop ondersteuning van de KBO.

Ben had samen met zijn broer Teng als rasechte en bekende Bergenaren in de loop der jaren heel veel materiaal verzameld. Zij wilden dit graag met anderen delen zodat het bewaard zou blijven.

Ze hadden al jaren een bepaald beeld hoe e.e.a. te tonen. Op een plattegrond moest je de woonlocaties, namen en foto’s kunnen vinden van de oorspronkelijke bewoners van de Parochie Bergen. Google Maps en Google Earth waren hun grote voorbeelden.

Met hulp van Nellie’s zoon Jeroen konden ze In 2013 de website op die manier opstarten. 

Er gingen heel wat uren, dagen zelfs maanden werk in zitten. Ben tekende alle oude wegen in de kaarten, plaatste de blokjes op de juiste locatie en Nellie vulde de website verder in. Bens broer Teng, helaas inmiddels overleden, zat dagelijks in de archieven om gegevens te verzamelen over de woonlocaties. Dit was zonder meer zijn levenswerk. Teng was hier tot kort voor zijn dood mee bezig. Aan materiaal hadden we geen gebrek, al wil je altijd meer.

Geleidelijk kregen ze na flink lobbyen uitbreiding van het werkgroepje met o.a. Hay Valckx. Hay heeft erg veel materiaal aangeleverd en zo konden ze ook enkele activiteiten ontplooien. De eerste presentatie en tentoonstelling was in het voormalige pand van Bakker Artsi n december 2014. Het werd een overweldigend succes. Tijdens de 70-jarige bevrijding in 2015 hebben ze samen met de andere archieven in de gemeente Bergen een tentoonstelling in de Blokhut “het Degensven” georganiseerd. Tijdens de opening van Mosaique in april 2015 hebben ze ook weer deelgenomen aan een tentoonstelling met de andere archieven. De groep dunde helaas uit vanwege verhuizingen en tijdgebrek. In de loop der jaren hebben ze toch weer aanvulling gekregen. Vanaf 2019 bestaat de werkgroep uit 6 personen. Piet Ponjee (voorzitter), Ger Mooren (secretaris), Ben Giesen, Nellie de Best, Jo Nikkessen en Wim Frederix.

Hun grootste wens was een eigen ruimte om materialen centraal op te slaan,  zodat het behouden blijft. Toen Bianca Jans in het gemeentehuis de prijsvraag won voor de exploitatie van de Mariaschool, heeft Nellie direct aan Bianca gevraagd of Bergen Toen en Nu daar een plekje kon krijgen. Bianca was meteen enthousiast. "Zeker", was haar antwoord “historie in historie, dat zou wel heel leuk zijn.”

Juli 2020

De gehele werkgroep is vervolgens gaan kijken in Well bij de collega’s om te zien hoe zij e.e.a. hebben aangepakt. Ze kregen daar volop medewerking en vele tips. Inmiddels is er een archiefkast gekocht van de 1e sponsorbijdrage en zijn ze volop bezig om alles te archiveren bij Ben Giesen in de kelder. In oktober hoopt de groep alles zover klaar te hebben zodat er gestart kan worden in de Mariaschool. Het toekomstplan is om wekelijks een ochtend of middag open te zijn, zodat iedereen vrij kan binnenlopen om ter plekke foto’s of andere documenten in te kijken of te laten scannen voor op de website. Een of meerdere leden van de werkgroep zullen dan aanwezig zijn om mensen te woord te staan of te helpen om e.e.a. te bekijken. Verder willen ze graag presentaties gaan verzorgen en foto’s vertonen op een groot scherm. Uiteraard hopen ze op nieuwe, vooral JEUGDIGE aanvulling van de werkgroep en INKOMSTEN om alle plannen te kunnen realiseren!

Draagt u Bergen Toen en Nu een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen dan kan dat via: 

NL64 RABO 0138 76 7491 ten name van KBO Bond voor Ouderen t.a.v. Bergen Toen en Nu

Zoeken