Bergen Toen en Nu

Statuten

Logo Toen en Nu nieuwStichting Bergen Toen en Nu

Vanaf 14 juni 2021 is Bergen Toen en Nu een Stichting geworden.
De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel ondernummer: 83083375
De statuten zijn vastgelegd bij mr J.S. Rieff, notaris te Bergen (L).


Doel.

1. De Stichting heeft ten doel:

a. het in kaart brengen van de historie en het heden van de tot de gemeente Bergen (L)behorende ‘dorpen’ Heukelom, Bergen, Nieuw Bergen en Aijen.
b. het delen van de door de stichting verzamelde informatie met het publiek, in het bijzonderde bewoners en het bestuur van de gemeente Bergen (Limburg),

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot bedoelde ‘dorpen’ en huninwoners;
b. het bewaren van de hiervoor bedoelde informatie in een fysiek archief;
c. het publiekelijk toegankelijk maken van de hiervoor bedoelde informatie door het in standhouden, uitbreiden en actualiseren van de reeds bestaande website;
d. het organiseren van presentaties voor bijvoorbeeld geïnteresseerden, inwoners, scholen,over- een of meer onderwerpen waarvan de Stichting informatie heeft verzameld.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Vermogen.
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. subsidies en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.

 

Zoeken