Bergen Toen en Nu

Bergen Home 01B Piet Zegers 02B  Suijkerbuijk 03B Daniels 04B Jeu Custers 05B Wim Jaspers 06B Aart en Ben Custers 07B Lei Ponjeé 08B Ben Hesen 09B van Treeck 10B Wim Custers 11B Herman van Bon 12B Peters-Jansen 13B Reiniers 14B Niesten 15B Stoffels 16B Poels 17B van Elsbergen 18B Huibers-Hassum 19B Kerktoren 20B Piet van Mil 21B van Lin 22B Piet Smits 23B Fam. J.Joosten-Huibers 24B Vorsthof 25B Gert Reintjes 26B Sjang Cox-van Hoek 27B Pontveer 28B Parlevinker 29B Kruisbeeld 30B Nefkens 31B Nol Geurts later Verrijdt 32B Rein Geurts 33B Huub Smits 34B Frans Josten-Bolscher 35B Fam.Jetten 36B Fransen 37B Brandweer 38B Gemeentehuis 39B Kapel 40B Kapelanie 41B Kerk 42B Pastorie 43B Otto Nikkessen 44B Dames Niesten 45B Bet & Maria Custers 46B Nol Schelbergen 47B Baer Geenen 48B Giel van Bommel 49B Thei Custers-Valckx 50B Fam. Giesbers 51B Gebr. Zegers 52B Haij van de Berg 53B Fam. Bruin 54B Fam. Greesel 55B Kandelaers 56B Gert Valckx 57B Piet Wijnen 58B Thei Jetten 59B Piet Tissen-Wijnen 60B Gert van Dijck-Litjens 61B Meisjesschool 62B Louis Peters-Heurkens 63B Giel Kusters 64B Gem. Lagere School 65B Fam. Derkx 66B Fam. Zegers 67B Fam.Custers 68B Fam. Beckers BB Omgeving AB Omgeving  397 20AB Wim Linders 1B Grintweg naar Aijen 2B Kerkstraat Bergen 3B Kruispunt Bergen 4B Oude Kerkstraat 56bB Venhovens B9a Boerenbond 10aB Familie van Treek 21aB Familie Reiniers/Riet 46aB Familie van Dijck 46bB Noodwoning 57aB Familie Venhovens 57bB Oude Pastorie 0B Muziekschool 61 Meisjesschool

Bergen overzicht

De (rode) blokjes op de kaart tonen meer informatie zodra u deze aanwijst. U kunt in onderstaande lijst op naam zoeken om zo deze blokjes op de kaart terug te kunnen vinden. Gebruik de letter-cijfer aanduiding van de eerste kolom om het zoeken op de kaart te beperken tot een klein gebied.  Beweeg over de kaart en zoek dan naar het nummer in de tweede kolom.

E,F4 0   Muziekschool     F5 37   Brandweer F5
E3 1 Piet Zegers Kleermaker   F5 38   Gemeentehuis  
E3 2   Suikerbuik Arbeider   F5 39   Kapel   
E3 3   Daniels Arbeider   F5 40   Kapelenie Kapelaan
E3 4 Jeu Custers Voerman   F5 41   Kerk  
E3,4 5 Wim  Jaspers Landbouwer   F5 42   Pastorie Pastoor Munnekom
E4 6 Ben Custers Bankwerker   F5 43 Otto Nikkessen Hoofd school
E3,4 7 Lei Ponjeé Arbeider   F5 44 Truu & Marie Niesten  
E4 8 Ben Hesen Landbouwer   G5 45   Bet en Marie Custers   Naaisters
E,F4 9   van Treeck Amtenaar   G5 46 Nól Schelbergen Café/Winkel
F4 9a   Boerenbond     G5 46a   van Dijck  
F4 10 Wim Custers Landbouwer   G5 46b   Noodwoning  
F4 10a   Kinderen van Treek     G5 47 Baer Geenen Café/Winkel
F4 11 Herman           van Bon Landbouwer   G5 48 Giel    van Bommel Ambtenaar
F4 12   Peters - Jansen Chauffeur   G5 49 Thei Custers-Valcks Winkelier
F4 13   Reiniers Postkantoor   G,J5 50   Giesbers Postbode
F5 14   Niesten Café/Winkel/Bakkerij   H5 51 Gebr. Zegers Winkel/Schilder /Kleermaker
E3 15   Stoffels Arbeider   F5 52 Haij   van de Berg Gemeenteopzichter
E3 16   Poels Arbeider   F5 53   Bruin Politieagent
E4 17   van Elsbergen Arbeider   F5 54   Greesel Politie agent
E4 18   Huibers-Hassum Landbouwer   F5 55   Kandelaers  Politieagent
E4 19   Kerktoren Kerkhof   G5 56 Gert     Valcks Schoenmaker
E4 20 Piet van Mil Hoofdonderwijzer   G5 56b   Venhovens  
E4 20a Wim Linders Gemeenteambtenaar   G5 57 Piet Wijnen Landbouwer
E,F4 21   van Lin Janssen/Groenteboer   G5 57a   Venhovens  
E,F4 21a   Reiniers/Riet     H5 57b   Oude Pastorie  
F4 22 Piet Smits Kapper   G6 58 Thei Jetten Muziek leraar
            G6 59 Piet Tissen/Wijnen Landbouwer
F5 23   Fam.J.Joosten/Vorsthof     H6 60 Gert     van Dijck-Litjens Landbouwer
F5 24   Vorsthof     H5 61   Meisjesschool  
E5 25 Gert Reintjes Aannemer   H5 61a   Kleuterschool  
E5 26 Sjang Cox- van Hoek Smederij   F5 62 Lowie Petrus/Hurkens Landbouwer
B6 27   Pontveer Overzetplaats   G5 63 Giel    Kusters Arbeider
B6 28   Parlevinker     G4,5 64   Gem. Lagere School Later Jongensschool
E5 29   Kruisbeeld     G5 65   Derkx Gemeentesecretaris
E5 30   Nefkens Parlevinker   G5 66   Zegers Kassier Boerenleenbank
E5 31 Nol Geurts  Amtenaar   G5 67   Custers  
E,F5 32 Rein Geurts Amtenaar   J5 68   Beckers  
F5 33 Huub Smits Winkel            
F5 34 Frans Josten-Bolscher Handelaar            
F5 35   Fam. Jetten               
F5 36   Fransen Gemeenteontvanger            
Omgeving    
A    
B    
1   Grindweg naar Aijen
2   Kerkstraat
3   Kruispunt
4   Oude Kerkstraat

 Terug naar het beginscherm