Sportvereniging Montagnards

001 clubblad
Montagnards is niet alleen de naam van de voetbalclub en de fanfare.
Ook een aantal sportverenigingen hebben die naam: de volleybalclub, de vroegere judoclub en de gymnastiekclub.
Oorspronkelijk is sportvereniging Montagnards opgericht in 1928.

Eerste clubblad
In november 1965 werd het eerste clubblad uitgegeven. 

Adverteerders
Opmerkelijk zijn de pagina's met advertenties.
Hier onder een greep uit de adverteerders uit de regio, die Montagnards een warm hart toedroegen.
Veel ondernemingen bestaan niet meer.
Slogans als: 'Steunt uw eigen middenstand!' en 'Adverteerders bieden U het beste!'
Van de bibliotheek de slogan: 'Wie eenmaal lezen kan, leert het nooit meer af"
Klik op de afbeeldingen van de adverteerders om te vergroten.

Rubrieken

Verder de vaste rubrieken van o.a. 'Theike zien commentaar' en 'Wist U dat?'

Theike zien commentaar

Wist u dat? november 1965 - december 1965 - september 1970

Edities
In de rubriek 'De Montanjaar' zijn heel veel clubbladen uit het archief digitaal terug te vinden. Klik hier
Memorabel zijn de volgende edities:

november 1965
Voor de online editie klik hier
voorzitter A.C.M. Donné
redactie J. Mulder en Th. Wingbermühle
penningmeester: Th. Wingbermühle
Deze keer ook aandacht voor volleybal en judo.

december 1965
Voor de online editie klik hier
Deze keer extra aandacht voor o.a. gymnastiek voor gehuwde dames.
Maar ook weer van de volleybalclub.

september 1970
Voor de online editie klik hier

jubileumeditie van 2014 
Voor de gehele editie klik hier

008 Jubileumeditie009 Redacteuren Jubileumeditie010 inhoudsopgave

De zchrijfmachine

Gratis voor niets

interview Pieter

 

Zoeken