Installatie van diverse burgemeesters

 

38B Installaties 1

1904: Installatie van Burgemeester Peters. Hij werd in Well ingehaald.

Burgemeester Peters maakte na de installatie op 2 mei 1904 een rondrit door de Gemeente. In zijn woonplaats Well werd hij welkom geheten bij het huis van de fam. Elbers waar later het Bejaardenhuis kwam. De woning van de pas geinstalleerde Burgemeester was feestelijk versierd. Ondanks de verbouwingen van dit pand kan men het toch nog herkennen in de winkel 'het Spinnewiel" van van den Hoef op de hoek van de Hoenderstraat en Kasteellaan. In Afferden werd hij ontvangen bij de toenmalige lagere school gelegen op de hoek van de Dorpstraat en Schenk van Nijdeggenstraat.

38B Installaties 2

Woonhuis Burgemeester Peters (in Well)

38B Installaties 3

1904: Installatie van Burgemeester Peters

38B Installatie 3a

Installatie van Burgemeester Peters

38B Installaties 4

1904: Installatie van Burgemeester Peters

38B Installaties 5

1937: Installatie Burgemeester Douven op 3 november 

Midden: Burgemeester S.D.Douven en echtgenote S.M. Douven-Backbier
Links: gemeente-ontvanger P. Franssen en gemeentesecretaris: L.M.B.van Eekeren.
Rechts: wethouder H.Koppers uit Well en wethouder J.Terpstra uit Heijen. 

38B Installatie 5a

1937: Installatie Burgemeester Douven op 3 november 

38B Installaties 6

Gemeenteraad 1938

38B Installaties 7

1951: Installatie van Burgemeester Mackelenbergh

38B Installaties 8

1951: Installatie van Burgemeester Mackelenbergh

38B Installaties 9

1951: Installatie van Burgemeester Mackelenbergh 

38B Installaties 10

1961: Installatie van Burgemeester van Kempen.

38B Installaties 11

1961: Installatie van Burgemeester van Kempen.

Hij bracht het nieuwe dorp Nieuw Bergen tot stand.
Op de foto: Aan het hoofd van de tafel: Hr. Donker, Gemeentesecretaris. Van links naar rechts: Huber Geenen uit Bergen, Wethouder, John Weijs uit Siebengewald, Wethouder en Loco Burgemeester en Burgemeester van Kempen en zijn vrouw.

38B Installaties 12

Burgemeester van Kempen

38B Installaties 13

1961: Installatie van Burgemeester van Kempen.

38B Installaties 14

1964: Installatie van Burgemeester Huyben.

38B Installaties 15

1964: Installatie van Burgemeester Huyben.
Burgemeester Huyben liet het oude gemeentehuis in Bergen afbreken en een nieuw Gemeentehuis in Nieuw Bergen bouwen in 1969.

 
38B Installaties 16

In 1969  werd door iedereen die er werkte afscheid genomen van het oude gemeentehuis in Bergen. 

38B Installaties 17

Opening van Nieuw Gemeentehuis 1969

38B Installaties 18

Op 15 november 1969 werd het nieuwe Gemeentehuis officieel geopend door de Commissaris van de Koningin van Rooy. Deze 2 meisjes Thea Ponjee, 11 jaar uit Nieuw Bergen en Koosje Rutten 11 jaar uit Aijen overhandigen werkstukken die door Jo Nikkessen zijn gemaakt. Directeur van de Mariaschool, nu met pensioen. Het linker schilderij stelt het oude Gemeentehuis voor in rouw met Burgemeester Huyben. Het rechter schilderij stelt het dopen van het nieuwe Gemeentehuis voor.

38B Installaties 19

Hier zien we Thea Ponjee een werkstuk overhandigen aan Burgemeester Huyben. Voorheen was hij Burgemeester in Kadier en Keer.
Daarachter zien we de Commisaris van de Konoingin van Rooij. Daarvoor was hij Burgemeester in Venlo.

afscheid Huiyben

1978 Afscheid van Burgemeester Huyben

afschei burgemeester

1978 Afscheid van Burgemeester Huyben

af scheid gemeente huis

1978 Afscheid van Burgemeester Huyben 

38B Installaties 20.jpg
Installatie Burgemeester mr. E.W.M. Meijer 21-10-1978 (Limburgsch Dagblad)

installatie burgemeester Meier

Installatie Burgemeester mr. E.W.M. Meijer 21-10-1978

installatie

Installatie Burgemeester mr. E.W.M. Meijer 21-10-1978


38B Installaties 21.jpg

 Op 1 januari 1988 werd de Arnhemse wethouder C.W.H.M. Klaverdijk  geinstalleerd als burgemeester van de gemeente Bergen.

Vier maanden na zijn installatie in 1988 kreeg hij tijdens de kermis te maken met de IRA aanslag in Nieuw Bergen op Britse militairen van Laarbruch.
(binnenkort als project op onze website)
Tijdens de twee watersnoodrampen, in 1993 en in 1995 moest Klaverdijk optreden als crisismanager. De Brandweer van Bergen heeft in september 2011 de brandweerkazerne naar hem vernoemd en heet voortaan de Burgemeester Klaverdijk kazerne. In 2011 wierp Klaverdijk zich op als tegenstander van de fusie van de gemeente Bergen met Mook & Middelaar en Gennep.
Burgemeester Klaverdijk ging na bijna 24 jaar op 1 oktober 2011 met pensioen.

Op 26-06-2020 stierf oud burgemeester Dick Klaverdijk in Boxmeer aan de ziekte Creuzfeld-Jacob. Hij was Ridder in de orde van Oranje Nassau. Onderscheiden met het Poolse Cavalierskruis van Verdiensten. En hij was Ereburger van Miloslaw in Polen.

38B Installaties 24.jpg

38B Installaties 22.jpg

Van 01-10-2011 tot 29-03-2012 was C.J.J.S. Majoor waarnemend burgemeester van de gemeente Bergen.


38B Installaties 25.jpg            Op 29-03-2012 werd mevr. M.H.E. Manon Pelzer als burgemeester geïnstalleerd.

 

Zoeken