Bergen Toen en Nu

Terug naar overzicht / Vorige / Volgende

St.Antonius Abt Kapel

De St. Antoniuskapel valt onder Rijksmonumenten.

Het is niet bekend, door wie deze kapel werd gesticht en ook over het doel van de stichting zijn geen gegevens bekend. Er zijn aanwijzingen dat de adellijke kasteelheren van Bleijenbeek de kapel hebben gebouwd in de omgeving van de door pachters gebruikte landerijen. In ieder geval werd de kapel in de 18e eeuw op kosten van de heren van Bleijenbeek onderhouden. In een verslag van de visitatie in 1669 werd reeds van deze kapel melding gemaakt. De eerste kapel schijnt door oorlogshandelingen tussen de Staatse en Spaanse troepen te zijn verwoest. Waarschijnlijk is de kapel met het bijbehorende zwaar beschadigde koor daarna geheel afgebroken en in de huidige vorm opnieuw opgebouwd.

    Voorgeschiedenis 
     
1622   De inwoners van Heukelom dienen het verzoek in bij bisschop Jacobus van Roermond om een rector aan te stellen. 
    Arnoldus Rijses kapelaan te Afferden wordt tot rector benoemd, onder Jan van Goch pastoor te Afferden. 
1670   Eerste klok gegoten voor deze kapel te Trier. 1676 kapel opgebouwd na verwoesting. 
    Tot 1820 wordt de kapel bediend door de kapelaan van Afferden. 
1804   Heukelom wordt door bisschop Ant. Berdoli te Aken aan de parochie Bergen toegevoegd. 
1820   Tijdens hoogwater is de kapel in het water komen te staan zodat het altaar en de misgewaden onbruikbaar werden. 
1859   Na de restauratie en bouw van de nieuwe westgevel is de kapel bediend en onderhouden door de parochie Bergen. 
1904   Nieuwe klok gegoten met het opschrift "geschonken door de inwoners van Heukelom". 
    In de oorlog werd de klok gestolen door de Duitsers,maar dankzij het opschrift weer terug gevonden. 
1944/1945   In de fronttijd werd het dak beschadigd en is ook veel van de inventaris verloren gegaan. 
1946   Herstel van de oorlogsschade. 
1975   Inbraak waarbij het kostbare houten beeld van st. Antonius alsmede Twee kandelaars werden gestolen. 
1976   Restauratie onder toezicht van Monumentezorg. 
2012   Complete restauratie kapel; o.a. dakbeschot, nieuwe pannen en leien, bliksembeveiliging,deels nieuwe fundering, 2400 bijpassende stenen vervangen en voegen uitgebeiteld en opnieuw gevoegd. 
    Hoofdaltaar, zijaltaren en ramen werden opgeknapt en verwarming aangebracht. 
    Tevens grindstrook aangelegd rondom de kapel voor de afwatering. De binnenmuren opnieuw gestukadoord en wit geschilderd. 
    Nieuw interieur, ontworpen en uitgevoerd door Peter Verheijden uit Venlo. De muurschilderiagen o.a. Antonius Abt met de brandende handen, ook geneeskrachtige kruiden en de 7 staties zijn op de muren aangebracht. 
    De banken zijn vervangen door bijpassende (keuken)stoelen, 
    De predella onder het retabel is beschilderd met de zogenaamde pestheiligen St. Rochus; Cosmas & Damianus en-St, Sebastiaan 
    Guus Knoops uit Heukelom heeft een nieuw altaar en de predella gemaakt. Tevens de opbergkasten voor de opberging van de misgewaden etc. 
    De lampen en hekwerk ontworpen en uitgevoerd door Pij Daenen uit Steyl. 

Tot de twee militairen uit Afferden behoorde Gerard Derks uit Heukelom. Ter nagedachtenis aan zijn overlijden op 12 mei 1940 is deze gedenksteen gemetseld in de muur van de kapel.

 In 2012 is de kapel opnieuw grondig gerestaureerd en is het interieur gewijzigd.   Klik hier voor het boekje met uitgebreide informatie