Bergen Toen en Nu

Terug naar overzicht / Vorige / Volgende

Fontein R.K. Basisschool
Op 1 augustus 2016 zijn R.K. Basisschool St. Jozef uit Nieuw Bergen en de Maria-school uit Bergen gefuseerd en verder gegaan onder de naam R.K. basisschool De Fontein.

NB2012C 71
Op dit terrein is tevens:
Kinderdagopvang, buitenschoolse opvang Luchtballon, peuterspeelzaak OKI en consultatiebureau het Groene Kruis.

NB2012C 71 2

St. Jozef School

NB2012C 71 1 lagere school

Het eerste gebouw van de bijzondere lagere school (midden op de foto) is in 1967 in gebruik genomen. Links staande gebouwen van kleuter- en lagere school, die in de zeventiger jaren gereed gekomen zijn. De houten noodlokalen (rechts) worden niet meer voor het onderwijs gebruikt.

NB2012C 71 4 eerste schoolhoofd Piet v Mil

Piet van Mil, het eerste schoolhoofd van de St Jozefschool te Nieuw Bergen van 1967-1971. Daarvoor was hij hoofd van de jongensschool in (Oud) Bergen wat nu de Mariaschool is. Hij overleed op 22 april 1971.

NB2012C 71 3 st Jozef school

NB2012C 71 2 Jozefschool

Zoeken