Bergen Toen en Nu

Aijen 01A Het kruisbeeld 02A Thei Simons 03A De St. Antonius molen 55A Piet Lamers 54A Handrie Beumers 53A Wilhelmus Zeegers 18A Piet Hornen 17A De Vorsthof Vakantie appartementen (Frans van 04A Toon van Elsbergen 06A Sjang Vermeulen 05A Thei Kuijpers 07A Jan de Hoog 08A Galerie Pictura (Hen Rutten) 09A Gert van Dooren 19A Bertus Wolters 10A Henrica Geurtjens 11A Loet Ponjee 12A Piet Dooremans 13A Cafe-zaal Sebastopol 14A Hay Rutten Weijenberg 15A Grad Jansen 20A Jacobus Martens 21A Thei Koppes 16A Joseph van Soest 44A Petje Linders 43A Gerardus Josten 42A Jan Thissen 41A Lambert van Dommelen 40A Jan Coppus 22A Kobus Tissen 23A Sjang  van de Lisdonk 24A Jaap Rutten Wijenberg 25A Math Hesen 26A Piet Wolters 27A De schutterij St.Agatha 31A De loswal 28A Arnold Broekmans 39A De St. Antonius kapel 38A Lies Mercus 37A Peter Koppes 35A Wim en Thei Jacobs 34A Bertus Verbeten 29A Jan van Aersen 30A De overzetplaats 33A IJs en Koffiehof d'n Boggerd (Jacobus Heldens) 32A Antonius Geurts 46A Gert Vousten 45A Jan Wijnen 52A Jan van Bree 50A Christiaan Reintjes 49A Lei en Miets van Douveren 51A Wim van de Hoogen 48A  Serepan Zawatka 47A Lambertus Ruhl CA De voelkeskoel AA Turfsteken BA Onbekend 29aA Frans van Aersen 36A Antoon Poels 34aA Kay Thissen 08aA Het St. Antonius van Padua kapelletje Home (rechter bovenhoek) Home (midden onderaan) 47aA Hendrikus Koppes 51aA Niet bekend 49aA Jan Wijnen 32aA Martien Vermaeten 49bA Niet bekend 43aA Hendrikus van Soest 50aA Leonard Stoffels 50bA Niet bekend 54bA Theodorus Rens 54aA Bernard Wijenberg 52aA Theodorus Rothoff 53aA Christiaan Juriens 19aA Peter Antoon Rutten 55aA Willem Custers

Aijen overzicht  Uitgebreide uitleg kaarten 

Als u over de kaart beweegt met de muisaanwijzer ziet u bij de aanwezige blokjes een pop-up verschijnen. Hierin ziet u het nummer van de woning (zie in onderstaand overzicht de 2e kolom), de naam van de laatste oud-bewoner, de straatnaam + huisnummer en een foto of het nummer/letter van de locatie/omgeving, de naam van de locatie/omgeving en een foto.

Als u op een blokje klikt krijgt u verdere informatie over de oud-bewoner(s) of informatie over de locatie/omgeving en er worden foto’s getoond (indien aanwezig).

U kunt ook in onderstaand overzicht op naam zoeken en d.m.v. de letter-cijfer combinatie de locatie op de kaart vinden ofKlik in onderstaand overzicht direct op het blauwe cijfer of de blauwe letter in de 2e kolom

De blauwe blokjes op de kaart zijn huidige bedrijven en openbare gebouwen met daarachter eventueel historische locatiegegevens.
Terug naar Home

Locaties Omgeving
E2 01 Het kruisbeeld  J9 A Turfsteken
E2 03 De St. Antonius molen  E10/E11  B Onbekend
D6 08a Het St. Antonius van Padua kapelletje

 E6/E7

C Voelkeskoel
D7 13 Cafe-zaal Sebastopol
D8 27 De schutterij
St.Agatha
C8 30 De overzetplaats
C8 31 De loswal
E8 39 De St. Antonius kapel
                     
Woningen
E2/E3 02 Thei Simons Molenaar D8/E8 36(a) Antoon Poels
D5 04 Toon van Elsbergen Mandenmaker E8 37 Peter Koppes Klompenmaker
D5 05 Thei Kuijpers Landbouwer E8 38 Lies Mercus Winkelier
D5 06 Sjang         Vermeulen Landbouwer E8 40 Jan Coppus Bakker
D5 07 Jan  de Hoog Mandenmaker E7/E8 41 Lambert    van Dommelen Landbouwer
D5 08 Galerie Pictura  Hen Rutten Huisschilder E7 42 Jan Thissen  Landbouwer
D6 09 Gert    van Dooren Timmerman E7 43 Geradus Josten Landbouwer
D6 10 Henrica Geurtjens E7 43a Hendrikus  van Soest Schoenmaker
D6 11 Loet Ponjeé Aannemer F7 44 Petje Linders Landbouwer
D6 12 Piet Dooremans Landbouwer E11 45 Jan Wijnen Landbouwer
D7 14 Hay Rutten Wijenberg Zuivelarbeider F11 46 Gert Vousten Landbouwer
D7 15 Grad Jansen Dagloner H10 47 Lambertus Ruhl Landbouwer
D7 16 Joseph van Soest Ambtenaar H10 47a Hendrikus  Koppes Landbouwer
F5 17 Vorsthof App. Frans v. Douveren  Landbouwer I8 48 Serapen Zawatka Dagloner
F5 18 Piet Hornen  Landbouwer G7/H7 49 Lei & Miets van Douveren Wethouder
D6 19 Bertus Wolters Metselaar H7 49a Jan  Wijnen Landbouwer
D6 19a Peter Antoon Rutten Dagloner G8 49b Onbekend
D7 20 Jacobus Martens Dakdekker/Kastelein H7 50 Christiaan Reintjes Dagloner
D7 21 Thei Koppes Klompenmaker/Landbouwer H7 50a Leonard Stoffels Koopman
D8 22 Kobus Tissen Landbouwer/Kolenboer H6 50b Onbekend 
D8 23 Sjang         van de Lisdonk Smid I6 51 Wim  Van de Hoogen Landbouwer
D8 24 Jaap Rutten Wijenberg Landbouwer I7 51a Onbekend 
D8 25 Math Hesen Landbouwer G6 52 Jan van Bree Landbouwer
D8 26 Piet Wolters Molenaar G6 52a Theodorus Rothoff Landbouwer
D8 28 Arnold Broekmans Landbouwer H5 53 Wilhelmus Zeegers Landbouwer
D8 29 Jan  van Aersen Kastelein I6 53a Christiaan Juriens Landbouwer
C8 29a Frans van Aersen Taxateur H4 54 Handrie Beumers  Landbouwer 
D10 32 Antonius Geurts Landbouwer H4 54a Bernard Wijenberg Landbouwer 
D10 32a Martien Vermaeten Landbouwer G4 54b Theodorus Rens Dagloner
D9 33 Jacobus  Heldens Landbouwer H4 55 Piet Lamers Landbouwer
D8/D9 34 Bertus Verbeten Landbouwer I4 55a Willem Custers Landbouwer
D8 34a Kay Thissen Landbouwer
D8 35 Wim & Thei Jacobs Boekhouder

Terug naar Home

Zoeken