Skip to main content

Toen en nu header

Bouwfases Nieuw Bergen

In de periode voor het zover was dat er een nieuw dorp zou ontstaan was het in de dorpspolitiek zeer onrustig. De gemeente Bergen bestond uit 6 kerkdorpen, (tegenwoordig dorpskernen genoemd) ieder met een eigen visie. In het dorp Bergen stond het gemeentehuis. Het was bij hoogwater slecht bereikbaar. In de oorlog in 1944 werd het zwaar beschadigd. Door groei van de gemeente en uitbreiding van de gemeentetaken moesten er noodvoorzieningen worden gemaakt. Bouw- en woningtoezicht werd in Afferden ondergebracht. In Bergen werd een noodgebouw geplaatst voor gemeentewerken.  

Op onderstaande fasekaart zijn de periodes in volgorde aangegeven waarin de verschillende gebieden bebouwd zijn in Nieuw Bergen.   

Klik op de markers voor meer informatie


De jaren na de oorlog ontstonden er veel nieuwe bedrijven, die ruimte nodig hadden. Zo ontstond in Bergen het industrieterrein. Op de Flammert was een Wehrmacht Kazerne uit de oorlog 1940-1945. Het gemeentebestuur wilde deze locatie gebruiken om industrie naar Bergen te trekken. Het gemeentebestuur ging lobbyen bij de Provincie en Bergen kreeg de toezegging om een groot industrieterrein te kunnen ontwikkelen. Hierbij hoorde ook een gebied om arbeiders te kunnen huisvesten. Dus werden er ook plannen gemaakt voor een nieuwe woonkern. Het opzetten van het industrieterrein ging echter niet zonder problemen. Toen Venray en Gennep in zicht kwamen bij de provincie ging vaak de voorkeur uit naar die locaties. Het gevolg was, dat grote bedrijven zich niet in Bergen vestigden. De nieuwe woonkern kwam er wel, maar het proces verliep met grote politieke strubbelingen. Men wilde deze woonkern vestigen aan de westzijde van de Rijksweg. Er werd een meubelwinkel gebouwd, de Boerenleenbank en er kwam een slager. Uiteindelijk is toch besloten de woonkern aan de oostzijde te ontwikkelen.

Zie ook : Overzichtskaarten

  • Hits: 496