Bergen Toen en Nu

  • Home
  • Verenigingen
  • Voetbal

Voetbalclub Montagnards

Voorbereiding en uitvoering sportpark op industrieterrein

Bij de voorbereiding en de uitvoering der plannen voor de nieuwe woonkern heeft het gemeentebestuur ook de nodige aandacht geschonken aan het creëren van gelegenheden voor sport en ontspanning.

Reeds in 1953 is aan de Cultuurmaatschappij "Roermond" N.V. de opdracht gegeven een ontwerp te maken voor de aanleg van een sportpark op een gedeeltelijk bebost terrein, gelegen nabij de Siebengewaldseweg ten oosten van de weg van Nieuw Bergen naar het Industrieterrein. Bij deze opdracht is niet alleen gedacht aan geschikte sportvelden voor de plaatselijke voetbalvereniging "Montagnards", maar tevens aan terreinen, die gebruikt kunnen worden bij andere buitensporten. Het plan is met een aanzienlijke financiële bijdrage van de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken (DACW) in 1956 uitgevoerd. Voor de aanleg van het bijzonder fraaie sportpark is uiteindelijk een bedrag van f 64.910,— voor rekening der gemeente gebleven. Sedert de opening van dit sportcomplex in 1957 hebben de inwoners en de sportverenigingen van het kerkdorp Bergen in toenemende mate de weg hiernaar gevonden.

004NB Voetbalclub Montagnards.jpg

Voormalige locatie voetbalveld bij van Mil

004NB Voetbalclub Montagnards 01

De oudste foto van Montangnards 1928.
Bestuur, spelers en leden voor stamcafe Lamers. Voorzitter A. van Kappel.
Zittend aan tafel: Arie van Schaesberg, de eerste fameuze keeper van Montagnards.
In dat jaar won Montagnards de zilveren Woltersbeker in Well.

Op achtergrond woning v Riswick Jaar ??

1928-1929  Kampioenschap 1e elftal 3e klasse R.K.L.V.B. Voor de 3e maal wist dit elftal beslag te leggen op de Dr. Wolters wisselbeker. In 1930 en mochten hem houden.

Jongkracht. op 8 maart 1938
Met o.a. Jan Kusters, Sjaar Keiren, Pierre Ponjee, Harrie Lamers, Louis Reiniers, Piet Nikkessen, Wiel van Hees, Martien Schelbergen, Jaap Derks, Joop Ponjee, Harrie Theeuwen, Man Elbers, Theo Keiren, Sjang Tissen, Gert Martens, Leo Welbers en Herman Poel.

1943

 1943
04NB Voetbalclub Montagnards 7 25 jaar

Het toenmalig bestuur (1953) hier bij het clublokaal Café "Quatre Bras".

van links naar rechts:

Sjang van Lisdonk, Joop Jaspers, Giel Ponjee (Penningmeester), Jan Daamen (Voorzitter), Kapelaan G.Poel (Geestelijk Adviseur), Rinus van Mil (Secretaris), Antoon Keiren (Bestuurslid), Karel van Riswick (Bestuurslid).

04NB Voetbalclub Montagnards 9 1958 

Alle leden voor de Mariaschool rond 1950 of 25 jarig jubileum 17-05-1953??

04NB Voetbalclub Montagnards 10 1953

Montagnards 2 in 1953 op het oude terrein.
Achterste rij: Michel Reintjes, ?, Antoon Keiren, Louis Geurts, Pierre Beumers, Eed Elzenberg, Wim Remmen, Guus Honig, ?, Antoon Cuijpers, Rene Coppus uit Aijen, Frans Josten uit Aijen en Giel Ponjee.
Vooraan: Cor van de Lisdonk, Fen Kusters, doelman onbekend, Thei van Dijk en Gert Martens. 

Montagnards 1 met Bestuur op 28 mei 1953 op het oude terrein bij Harrie van Mil aan de Kerkstraat, nu Lindelaan.
Die dag werd een jubileumwedstrijd gespeeld tegen "Viktoria" uit Goch.
Achterste rij v,l,n,r.: Sjang van Lisdonk, Bakker Geurts, Toon Keiren, Toon van Bon, Huub Thissen, ?, Piet Nikkessen, Joop Ponjee, Frans Josten, Rinie van Mil, Toon van Treeck, Hans Buddiger, Henk Fransman, Giel Ponjee en Karel van Riswick.
Voorste rij: Jeu Urselman, Sraar Keiren, Theo Keiren, Piet Heesen en Jeu van Dijk.


1953

Voorbereiding en uitvoering sportpark

04NB Voetbalclub Montagnards 13a 1957

Opening Nieuw voetbalveld op de Venhorst 1957


004NB Voetbalclub Montagnards 13b 1958

Montagnards 1958

L Geurts - A Keiren - ??? - Hub Tissen - Piet Kuijpers - Piet Nikkessen - Joop Ponjee - Rini van Mil - Jo vTreeck - Min Buddiger - Henk Fransman - Fr Joosten - Giel Ponjee - Karel v Riswijck
Jeu Urselmann --Sraar Keiren -  Theo Keiren -  Piet Hesen 

Jaar ??

Van links naar rechts: Frans Josten, Hay v.d. Hoogen, Jan Urselman, Sjaar Keiren,  Karel v Riswick, Martien Schelbergen, Jan Lamers, Jan Teeuwen, Frans Derkx, Cris Tissen, Man Elbers, Herman Poul  en Jeu Zegers

 

Jaar ??

Vijf broers v Mil. Joos, Rinie, Piet, Harrie en Jan.

Grad Tissen-Gert Jansen-Wim Jetten-Tissen-boven  -Elbers-Toon Kuipers-Hans Buddiger-Linders-.jpg

04NB Voetbalclub Montagnards 19

Eerste elftal

          

Veteranen

 

Zoeken