Misdienaars

41B Petruskerk  12

Misdienaars: Louis Reiniers, Frans Josten, Harrie Huibers en Jo van Treek.

 41B Petruskerk  13

Misdienaars 1939 Jan Reiniers, Piet Verdijk, Hubert Niesten en Frits van Treek 

Zoeken