Skip to main content

Toen en nu header

Het ontstaan van Nieuw Bergen

Vroeger in de 13e en de 14e eeuw ging men in Bergen wonen rond de in de 13e eeuw gebouwde kerk
(waarvan nu nog de ruïne van de toren van te zien is.)

1   oude toren

Oude toren

WhatsApp Image 2022 03 09 at 9.38.18 AM

De bij de kerk gebouwde boerderijen vormden de kern van de plaats Bergen.

De plaats Bergen werd trouwens al in 887 genoemd, toen maakten twee vrije mannen zich ‘wastijnsplichtig’ aan de abdij van Werden aan de Ruhr. (Dit is een soort erfpacht) 

De kerk en de gebouwen werden op een natuurlijke hoogte gebouwd, een plaats die als de Maas buiten haar oevers trad, - wat regelmatig gebeurde -, niet overstroomde. Zelfs niet bij de abnormale hoge waterstand van 1926,
ook toen bleef een groot deel van deze plaats vrij. 

 Hoog water Kerkstraat nu Oude Kerkstraat

Tengevolge van deze ligging van de kern van Bergen waren er weinig uitbreidingsmogelijkheden aanwezig. De lage ligging van de omliggende gronden maakten het onmogelijk om nieuwe huizen te bouwen. Men moest uitzien naar andere uitbreidingsmogelijkheden.

Deze werden gevonden 1 km. oostelijk van de oorspronkelijke kern aan de overzijde van de rijksweg. Deze plaats bestond over het algemeen uit woeste grond begroeid met dennen en struikgewas.

toekomstig Nieuw Bergen

Op dit terrein is nieuw Bergen ontstaan (1957)

Hier en daar lagen enkele verspreid liggende boerderijen met omliggend bouwland van slechte kwaliteit omdat deze grond hoofdzakelijk uit zandgrond bestaat.

Deze ontwikkeling is ook sterk gestimuleerd door het provinciaal bestuur. Want de sterke spreiding van de bevolking over de toenmalige 6 kerkdorpen en een aantal gehuchten hebben mede de ontwikkeling van de gemeente Bergen sterk vertraagd. Men streefde naar een sterke kern in de gemeente, die voorheen ontbrak. De plaats waar deze nieuwe kern tot ontwikkeling moest komen werd door het gemeentebestuur ‘Nieuw-Bergen’ genoemd. (1960)

In 1960 woonde hier nog maar 804 mensen en in 1973 reeds 4253. Dit hield onder meer ook in dat tal van verzorgende voorzieningen van de oude kern naar de nieuwe kern verhuisden (alle winkels, het postkantoor en het gemeentehuis).

In de jaren 2023-2024 zijn diverse artikelen in het Topic- Regiomagazine geplaatst door Bergen Toen en Nu 
Klik hier om ze te bekijken 

Voor een zeer uitgebreid historisch overzicht van de Gemeente Bergen verwijzen we naar Archief Well

  • Hits: 29324