Voorgeschiedenis en Gouden jubileum LVB 1984

In 1934 werd begonnen onder de naam van 'Boerinnenbond' onder supervisie van het Landbouwhuis in Roermond, waar deze vrouwenbonden provinciaal werden begeleid. Sedert dat jaar zijn de dames in Bergen steeds in actie gebleven. Na verloop van jaren was de vereniging al zover geevalueerd, dat niet alleen de vrouwen van de agrarische stand lid konden zijn, maar dat het lidmaatschap ook open stond voor iedere inwoonster van Bergen.

Zo is er een grote vrouwenvereniging in het dorp blijven bestaan, een zegenrijke eenheid, waardoor voor de hele dorpsgemeenschap vruchtbaar en zonder concurrerende wrijvingen voor de ontwikkeling en het welziin gewerkt kon worden. En de activiteiten waren vele in het verleden. Er werden lezingen en cursussen georganiseerd over vele en gevarieerde onderwerpen. Naast de huishoudelijke voorlichting, de fijne keuken, het koken en bakken van heerlijke gerechten worden ook modeshows en schoonheidsbehandelingen niet vergeten. De laatste jaren was de cursus 'pech onderweg' actueel, evenals de verkeersregels voor het behalen van het rijbewijs, want bijna iedere vrouw beschikt tegenwoordig over een auto. Zelfs de politiek werd binnen het gezichtsveld van de vrouwenorganisatie getrokken met lezingen over het 'vrouwenberaad' van de politieke partijen.De vele mogelijkheden voor een goede zelfontwikkeling werden door de vereniging in het verleden doeltreffend gestimuleerd.

Daarnaast waren er de activiteiten op cultureel en sociaal gebied. Bij festiviteiten van installaties, priesterfeesten, ziekentriduum, van Boerenbond, Boerenleenbank waren de leden actief bij de verzorging van de organisatie. Bij caritatieve acties van kankerbestrijding, Zonnebloem, gezinszorg, Memisa, van de Oorlogsgravenstichting, werd vaak  en niet tevergeefs  een beroep gedaan op de leden van de Bergse Vrouwenbond. Ook aan de culturele vorming werd de nodige aandacht besteed door het geven van toneeluitvoeringen, van zang en voordrachten bij jaarvergaderingen en andere bijzondere gelegenheden.

Vijftig jaar lang heeft de Vrouwenbond zijn stempel gedrukt op het gemeenschapsleven in Bergen. Voor velen is deze bond een steun geweest en ook heden ten dage staan de leden ( nu Vrouwen Maasduinen, voorheen Zij Actief geheten) nog klaar om de helpende hand uit te steken. In de voorbije halve eeuw werd de vereniging geleid door de volgende voorzitsters: bij de oprichting was mevr. v. Dijk-Litjens de eerste presidente, 
    
Boerinnenbond van Dijck Litjens                             Boerinnenbond mevr Knoops Thonissen.  

Mevr. van Dijk-Litjens                                           Mevr. Knoops-Thonissen

zij werd in 1947 opgevolgd door mevr. Knoops-Thonissen die de voorzittershamer in 1948 overdroeg aan mevr. Geurts van Gerven. Na haar vertrek uit Bergen werd in 1951 mej. Truus Urselman voorzitster. Daarna zwaaide 15 jaar lang van 1953 tot 1968 mej. Fien Josten de voorzittershamer. Van 1968-1973 nam mevr. Poels-Thielen de leiding over.

Boerinnenbond Geurts van Gerven                                  Boerinnenbond Fien Josten

Mevr. Geurts van Gerven.                                     Mej. Fien Josten

Zij werd opgevolgd dooe mevr. Triepels-Wachelder tot in 1979 de huidige (1984)  voorzitster mevr. T:, Cuypers-Eyssen het heft in handen nam en de leiding heeft bij de organisatie van de jubileumfeesten. Voor de viering van het vijftig-jarig bestaansfeest werd een uitgebreid feestprogramma in elkaar gezet. Met medewerking van het bestuur en leden zal deze gouden mijlpaal met een uitgebreide manifestatie 'Limburgse Vrouwen Beweging 50 jaar in beweging' worden gevierd. Deze manifestatie en expositie van velerlei activiteiten uit het verleden wordt gehouden in zaal Tissen, Raadhuisplein to Bergen op zaterdag 3 november en zondag 4 november 1984. Dit is een bijzonder interessante tentoonstelling met oude keukeninterieuren, mooi haak- en breiwerk, was- en strijkattributen uit de voorbije jaren, handwerk- en kruissteektableau's, de jarenlang gebruikte melkapparatuur, Toen het handmelken nog in zwang was. Naast deze handwerktentoonstelling kunnen de bezoekers een uitgebreide collectie oude foto's bezichtigen, niet alleen van de vele activiteiten van de Bergse Vrouwenbond, maar ook van oude dorpsansichten en oorlogsopnamen. ledereen kan een kijkje komen nemen op onze jubileumexpositie, die zaterdags is geopend van 14.00 tot 20.00 uur en 's zondags van 11.00 v.m. tot 18.00 uur n. m. De feestviering wordt voor de leden voortgezet op vrijdag 9 november 1984 met een gezamenlijke eucharistieviering in de parochiekerk, gevolgd door een koffietafel met aansluitend de feestvergadering, waarbij de Prov. Voorzitster van de LVB mevr. Geelen-Bergmans de feestrede zal houden. De receptie in zaal Tissen is op die dag van 18.30 tot 19.30 uur. De jubileumviering word' besloten met een feest-avond met muziek en dans, voordracht en volksdans voor alle leden en genodigden. De LVB afd. Bergen wacht drukke dagen om dit uitgebreide feestprogramma met de opgezette activiteiten of to werken.

Zoeken