Skip to main content

Toen en nu header

Jong Nederland

 Jong Nederland Bergen, het begin...     Fotoalbum Jong Nederland

Bevrijdingsdag 1945, de meeste inwoners van Bergen en Aijen verbleven nog op hun evacuatie adressen in het Noorden van ‘t land. Het dorp in puin. Voor de jeugd is het een spannende tijd, tussen de huizen, op de hei en in de bossen ligt veel gevaarlijk speelgoed (mijnen, geweren en vliegtuigen). Sommige kinderen wordt dit noodlottig.

Nadat de school weer primitief is hervat wordt In 1945 Jong Nederland opgericht door Kapelaan Hoogers en de onderwijzers Albert Roushop en Frans van Well. Reeds op de eerste bijeenkomst waren er al zo’n dertig jongens aanwezig.

De blokhut

Voor een onderkomen van de groep werd in Mook een barak gekocht die destijds met hulp van leiders en jongens werd opgebouwd op het arbeiderskamp ter hoogte van de huidige Gelderstraat. De achtergevel was er niet bij. De jongens hebben die er zelf opgemetseld. Kapelaan Hoogers was de bouwkundige.

114NB Jong Nederland

Artikel Dagblad Noord Limburg 03 11 1960 1

Artikel: Dagblad Noord-Limburg 03-11-1960

Bovenstaande foto is van rond 1954 met op de achtergrond de blokhut. Kapelaan Hoogers en Piet van Mil temidden van de groep.
Bovenste rij Cor Cornelissen, Thei Rutten, Fren Cutters, Gen Lamers. Hein van Riswick, Piet Bomers. Ben Glesen, Huub Tissen, Hans Buddiger, Hay Rutten, Guus Honig en Teng Giesen. Middelste rij v.I.n.r: Martien Koenen, Gerrit Jacobs. Piet van Mil, Kapelaan Hoogers, Frans Geenen en Theo Lamers. • Zittend onderste Piet Berends. Toon Jacobs, Henk Fransman, Piet Glesen. Piet Vervoort en Jac Vervoort.
Jong Nederland09


114NB Jong Nederland 03
Op bovenstaande foto: Piet v Mil, Jan Lamers, Frans Geenen, Ben Giesen en Gert Jacobs

De barak was geen duurzaam onderkomen en eind jaren 50 werden acties opgezet voor de bouw van een nieuw onderkomen in Bergen.

De opzet werd een jeugdhuis voor alle jeugdverenigingen.

Op 8 April 1961 werd ‘De Vennen’ geopend, onder bestuur  van Piet van Mil, Frans van de Vight en Gerrit Jacobs, de laatste als beheerder.

Jong Nederland15

Jeugdhuis de Vennen.

Afscheidsfeest Ger J Jong Nederland foto Ben Yaerdley

Afscheidsfeest van Ger Jacobs 1978  (foto BenYaerdley) 

Hieronder het programmaboekje van de Zeskamp op 12 september1987  bij het Openlucht zwembad.
 

Een eigen onderkomen bleef de wens en na het verdwijnen van jeugdhuis ‘De Vennen’ werd een loterij actie opgezet.
Onder toeziend oog van uitvoerder Piet Welbers startte de bouw in 2000.

Jong Nederland10 Blokhut Degensven in aanbouw

Met ondersteuning uit heel de gemeenschap werden de nodige (financiële) middelen verzameld en door tomeloze inzet van onze leiders en vrijwilligers was op 21 juni 2003 Blokhut ‘t Degensven een feit.

Jong Nederland16

Onze activiteiten

Door de jaren heen is het doel van onze vereniging ongewijzigd. We blijven ons inzetten voor Sport, Spel en Buitenleven voor onze jeugd.

Jong Nederland02 Zomerkamp Mook 1997

Zomerkamp Mook 1997

Met vele activiteiten door het jaar heen zoals Koningsdag, weekendkampen, toernooien, Theaterdagen, KidsParty en Sint Maartenviering blijft het hoogtepunt Het Zomerkamp: een week lang genieten van het buitenleven.

Jong Nederland11 Stokkum Zomerkamp 2003

Stokkum Zomerkamp 2003

Jong Nederland05 Herfstweekend Okt 2008

Herfstweekend Okt 2008

Jong Nederland Bergen, organiseert iedere week, groepsavonden;

Op maandag van 19.00 tot 20.30 voor senioren (voortgezet onderwijs)
Poster Jong Nederland

  • Hits: 3395