Tennisvereniging TVB

Tennisvereniging Bergen Limburg zou 4 september 2020 haar 50-jarig bestaan hebben gevierd. Echter Corona stak een stokje voor de festiviteiten. In de jaren 50 werd er in Bergen een sportpark gerealiseerd. Omdat de toenmalige burgemeester een fervent tennisser was kwam er ook een tennisbaan, eerst één later twee.

NB2012F 46 2

NB2012F 46 1

Wat in die jaren 50 begon op de “bosbaan”, niet ver van de huidige locatie T.V.B, groeide uit tot de oprichting van een tennisvereniging in 1970. In haar gloriedagen had de vereniging zo’n 400 leden. Dit hoge aantal is verklaarbaar aangezien in de beginjaren alleen Bergen tennisbanen had. Dit is nu wel anders en over het algemeen is het ook zo dat men niet meer zoveel tennist. Aanvankelijk richtte men zich op de prestatie van haar leden maar na verloop van tijd verschoof de doelstelling zich naar de recreatie. Gezellig een balletje slaan en na afloop terras en/of kantine.

Verbouwing Kantine:

 De vereniging heeft nu 5 banen, waarvan 4 verlicht. Absolute doorbraak waren de kunstgrasbanen (daarvoor gravel) waarop men in de winter niet kon spelen.Men was dan aangewezen op de tennishal maar die mogelijkheid verviel.

Aanleg Kunstgrasbanen:

In 2009 zijn de kunstgrasbanen in gebruik genomen.

Toernooien en kampioenschappen:

Toernooien zijn er veel gespeeld. We denken aan de C-D toernooien, familie- en snerttoernooien enz.. Ook het vierdorpentoernooi kon op veel belangstelling rekenen. En de vele competities. Er is veel gebeurd, hoogtepunten en dieptepunten. Verder informatie is te vinden op de website TVB.

Mooie herinneringen:

Na de oorlog, in de jaren dat TVB goed van de grond kwam woonden er in het Bargapark veel Duitsers. Verschillende werden lid van de vereniging en zij brachten ook nieuwe leden uit o.a. Goch en andere Duitse plaatsen mee. Het klikte met de “Nederlanders”. Zo goed zelfs dat er uitwisselingen werden georganiseerd tussen de club in Goch en TVB. Het waren mooie toernooien die werden afgesloten met intense feesten met lekker eten en veel drank.

Pyamatoernooi:


In Goch had je dan een sekthoek waar je in intiemere sfeer kon uitwisselen, een en ander gesmeerd met veel sekt. Maar ja, deze tijd ligt achter ons en de Duitsers zijn uit onze club verdwenen toen ze ouder werden. Wij herinneren ons ook nog dat we een echte wereldkampioen hadden. Rob Post verbeterde het wereldduurrecord tennis.Tegengenstanders waren clubleden die een 10-tal minuten sparringpartner waren. Dus Guinessbook of Records. Grote happening en feest dat de hele nacht doorging. Jammer genoeg verbeterde een Amerikaan een week later dit record. We beschikken over een mooie kantine. Maar hoe kreeg je je drankje in de beginjaren toen er nog geen club was. De sleutel van het sportpark moest je halen bij Welbers, gemeentearbeider aan de Siebengewaldseweg, waar nu het Vogelasiel is. Dan ging je naar een omkleedlokaal (oude van Montagnards) op de berg. Onder dit gebouw was een kelder en daar stonden een paar houten kratten gazeuse, rood en geel. Kwartje erlangs leggen en je had je drankje. Onderhoud van de banen werd gedaan door Gemeentewerken. Het aantal mensen dat tenniste in de beginjaren was op de vingers van twee handen te tellen. Burgemeester met zijn dochters. Tjeu Geenen, Wim Jetten, Kees Berends, Jo Nikkessen en Hein van den Einden kwam er snel bij. Zo krijg je veel herinneringen als je over die tijd nadenkt maar meestal zijn die zeer persoonlijk en niet voor ieder geschikt!

Zoeken