Skip to main content

Toen en nu header

Dijken

Om de bewoners en bedrijven in met name Bergen, Nieuw Bergen en Aijen te beschermen zijn er sterke dijken nodig. 

Sinds 2017 gelden er in Nederland nieuwe normen voor waterveiligheid. Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de Limburgse dijken in 2050 voldoen aan deze nieuwe eisen.

De oude dijk in Aijen en Bergen was een natuurlijke verhoging in het landschap. Deze liep van de Krommediek in Bergen tot de kapel in Aijen.

De dijken rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaan uit een groene kering. Over het algemeen was de bestaande dijk 50 centimeter te laag. Daarnaast bestond de kans dat water onder de dijk zou doorstromen waarbij klei/zand zou worden meegevoerd. Daarom zijn de dijken in de afgelopen jaren verhoogd en is buitendijks extra klei in de grond aangebracht. In de Maasstraat (Bergen) was een coupure (opening in de dijk), deze is vervangen door een wegovergang over de dijk. 

 dijkbouw bergen plaatsen onder omgeving

Dijkbouw in Bergen  2017

Dijk aanleg 2017 14 Aangepast

klik hier of op een van beide foto's voor een klein overzicht van maart 2017

De huidige dijken bij Nieuw Bergen bestaan voor een deel uit een aangelegde groene kering en voor een deel uit het talud van de weg N271. Ze beschermen de lager gelegen delen van de woonkern Nieuw Bergen en een aantal bedrijven. Na de overstromingen in de jaren ‘90 zijn de huidige dijken aangelegd. Toen een prima noodoplossing. Inmiddels weten we dat ze niet hoog en sterk genoeg zijn om Nieuw Bergen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken voldoen niet aan de wettelijke norm.

Op 25 september 2019 zijn deze dijkversterkingen in Bergen-Aijen en Afferden officieel opgeleverd.

In Nieuw Bergen was een voorkeursalternatief voor de dijkversterking vastgesteld. In juli 2020 besloot Waterschap Limburg in overleg met Provincie Limburg en gemeente Bergen om de dijkversterking aan te passen zodat enkele waardevolle landschapselementen behouden kunnen blijven. De aanpassingen zijn doorgevoerd in het dijkontwerp en in alle daarop gebaseerde plannen, waaronder het Ontwerp Projectplan Waterwet.

bergen 9

Lindenlaan Nieuw Bergen

  • Hits: 67

Werkzaamheden dijken 2024

dijkbouw bergen plaatsen onder omgeving

 

2022 07 28 wl nieuwbergen tijdlijn

Tijdlijn

Wij zullen u hieronder met een fotoverslag op de hoogte houden van de werkzaamheden vanaf 2024.

Dijken Lindenlaan 2024 vleermuizenschermVleermuizenbescherming

Met de kap van enkele bomen en houtopstand wordt een huidige vliegroute van vleermuizen verbroken.
Dit wordt opgelost met bovenstaand scherm tussen de bomen en houtopstand die blijven staan.
Hiermee kunnen de vleermuizen navigeren op de manier zoals ze gewend zijn.

Het nationaal park De Maasduinen is een belangrijk gebied voor vleermuizen en marterachtigen.Er zijn negen vleermuissoorten geteld, onder andere de kwetsbare franjestaart en de gevoelige grootoorvleermuis. De diverse soorten gebruiken de vennen als hun jachtterrein.

 

Week 3 2024 Kappen bomen en houtopstand 

bomemkap week 5

Week 5 2024 Kappen bomen en houtopstand 

week 17

Week 17 2024 Plaatsen damwand

Week 18

Week 18 2024 Plaatsen damwand

week 19

Week 19 2024 Graven geul voor aanstorten klei

week 20

Week 20 2024 Aanleggen tijdelijk fietspad

week 21

Week 21 2024 Officiele start -aanleg- bronbemaling- riool verleggen cq vervangen

Dag van de Bouw  8 juni
Met dank aan Maasland TV

DijkenFoto Rob van de Broek

13 juni 2024 Werkzaamheden dijk Bergen

Met dank aan Rob van de Broek 

 

 

  • Hits: 1002