Nederlandse Arbeidsdienst De Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) was een eerst vrijwillige en later verplichte werkinzetdienst (Arbeitseinsatz)  Op 27 juni 1940 heeft Seyss-Inquart namens Nederland de Opbouwdienst opgericht.

Deelname aan de Nederlandse Arbeidsdienst(NAD) was tijdens de oorlog verplicht voor jongeren die elders geen werk hadden. Overal verspreid in ons land kon men de kampen van de Arbeidsdienst aantreffen, o.a. in Hoogenhei, Laren, Vierhouten, Nunspeet, Odoorn, Oosterwolde, Roggel, Wierden en Bergen (L).  

005NB Arbeidskamp

In januari 1942 begon men met de bouw van houten barakken, speciaal voor de N.A.D. 

Intro bijdrage Jan Schoon

005NB Arbeidskamp 01 

Jongens (arbeiders in dienstplicht)  gelegerd in het Kamp Bergen 

005NB Arbeidskamp 02

Arbeiders bij de Ontginningsweg. Op achtergrond Meeuwenven. 

005NB Arbeidskamp 03

De eerste arbeider op deze foto kreeg in Bergen verkering. 

005NB Arbeidskamp 04 

1942 Groepsfoto gelegerde dienstplichtigen in Bergen.  Kamerfoto dienstplichtigen van barak 6.6 

005NB Arbeidskamp 05 

Hier sliepen ze.

005NB Arbeidskamp 06 

Door de bomen zijn de barakken te zien. Nu is daar van Bergenstraat 

005NB Arbeidskamp 07 

Achter de  woning van Swering 

Arbeidskamp Bergen

005NB Arbeidskamp 08 

Mooie tijd met de meisjes in Bergen. Kent u ze nog? 

005NB Arbeidskamp 09 

Idem dito............

005NB Arbeidskamp 10

05NB Arbeidskamp 16a

Een standaard NAD-kamp had vier woonbarakken rond een appelplaats.  De leiding bestond uit twaalf ploegcommandanten, vier groepscommandanten en een afdelingscommandant. Deze waren apart van de manschappen gehuisvest of ingekwartierd in een naburig dorp. Naast de woonbarakken was er meestal een keuken- annex kantinebarak, een fietsenbarak, een werkplaats en een stalbarak. Alle voorzieningen waren gebouwd van geïmporteerd lariks- of douglashout. De kolenberging was van steen en met pannen gedekt.

005NB Arbeidskamp 11 

005NB Arbeidskamp 12

Men verrichtte o.a. grondwerk.

005NB Arbeidskamp 13

005NB Arbeidskamp 14
05NB Arbeidskamp 15

05NB Arbeidskamp 16

05NB Arbeidskamp 17Op dit voormalige arbeidskamp werd op de bestaande fundering het gebouw van jong nederland gebouwd

Zoeken