Bergen Toen en Nu

Lintje voor onze voorzitter Piet Ponjee

ko piet ponjee 2     

Piet Ponjee, onze voorzitter is op maandag 26 april 2021 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Piet ontving deze onderscheiding onder meer voor de volgende activiteiten:

1990-heden: vrijwilliger bij de Sint Petrusparochie Bergen. Piet fungeert als beheerder van het parochiële kerkhof. Hij verzorgt en onderhoudt mede het kerkhof, is het aanspreekpunt bij de begrafenissen en assisteert tijdens de begrafenissen. Daarnaast is hij grafdelver. Tevens is hij sinds 2010 de beheerder van de urnenkapel. Voorts is hij sinds 2010 koster.

1995-heden: dijkwacht bij het Waterschap Limburg. De dijkwachtorganisatie is gestart na de overstromingen van de Maas van januari 1995. Als het water van de Maas begint te stijgen, gaan de dijkwachten op pad voor het uitvoeren van een dijkinspectie.

Lees meer

Nieuw project Crappa

Met trots tonen we het volgende project op onze website Bergen Toen en Nu: ‘Crappa’

004

In september 1971 is het Bergense jongerencentrum opgericht onder de naam Stichting Open Jeugd Bergen. Het centrum was beter bekend onder de naam Jongerencentrum Crappa. Na wat startproblemen werd het centrum voorgoed een begrip in regio Bergen. De bezoekersgroep bestond in het begin uit mensen van 16 jaar en ouder. De ruimte die het jongerencentrum tot hun beschikking had, ligt aan het Industrieterrein in Bergen. Ideaal qua ligging, omdat de mensen van het jongerencentrum de bewoners van Bergen niet tot last wilden zijn. Later werd de naam Crappa veranderd in Step-In. De cartoons in het project zijn gemaakt door wijlen Geert Daemen.

Lees meer

Nieuw project Hoogwater

Afbeelding1Met trots tonen we het volgende project op onze website: ‘Hoogwater’

De Maas bij Bergen treedt zolang men zich kan herinneren om de ongeveer 5 jaar buiten haar oevers. De winterbedding loopt dan vol en extremer, de weg van Bergen naar Nieuw Bergen wordt overstroomd. Bergen wordt een eiland.

Door de waterwerken van de laatste jaren van Rijkswaterstaat wil men de ongebreidelde overstromingen beteugelen. Rivieren krijgen steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Daarom geven we rivieren de ruimte en verkleinen we zo de kans op overstromingen.

Lees meer

Boerderijen in de gemeente Bergen

Kaft BoerderijenGeschreven en in een kleine oplage uitgebracht door Theo Laarakker.

De schrijver is oud-Wellenaar Theo Laarakker die in Nieuw Bergen woont. Hij heeft alle informatie uit dit boek in de loop der jaren zelf verzameld uit documenten en diverse archieven. Veel foto's zijn door Theo zelf gemaakt. Het terugvinden van de vroegere bewoners is erg veel werk geweest. Theo staat open voor aanvullingen en informatie.
De vormgever van het boek is oud Wellenaar Jacques Haumann, hij woont in Venray. Een kwalitatief goed boek uitgeven kost veel geld. Theo is dan ook Laarakker Groenteverwerking uit Well, de Koppes Groep uit Nieuw Bergen en Mia Laarakker-Behet erg dankbaar voor hun financiële steun. Dit boek is uitgebracht in januari 2021. Vanwege de Corona lockdown kon er geen boekpresentatie plaatsvinden met verkoop, daardoor is het op verzoek van de schrijver alleen via de website van Well te koop.

Ga naar DEZE PAGINA om het boek te bestellen.

De werkgroep Bergen Toen en Nu heeft een greep uit het boek gedaan en een samenvatting gemaakt van Bergen en Aijen.
Een gedeelte van het boek is te bekijken op:
Bergen Toen en Nu - Boeken

Wanneer we weer aanwezig mogen zijn in de Mariaschool kan het boek van Theo daar worden ingezien.
We hopen dat dit over niet al te lange tijd mogelijk is.

Zoeken